Posiadam ZNC, co dalej?

  • Posiadam ZNC, co dalej?

   Właśnie otrzymałeś/aś konto ZNC. Spójrzmy jakie zalety wynikają z korzystania z naszego bouncera..

   Ochrona przed utratą nicku
   Twoje ZNC połączone jest z serwerem IRC trwale (pomijając awarie, konserwacje serwerów itd.). Dzięki temu Twój nick chroniony, ze względu na to, że Twoje ZNC połączone jest z serwerem 24 godziny 7 dni w tygodniu, nikt nie może zabrać Twojego nicku.

   Prywatne wiadomości zawsze dostarczone
   Jako, że Twoje konto bouncer jest połączone z IRC cały czas(wyjaśnione wyżej), w razie potrzeby każdy może napisać do Ciebie prywatną wiadomość, a Ty odczytasz ją gdy wrócisz na IRC.

   Wiesz o czym rozmawiano na kanale pod Twoją nieobecność
   Po wejściu na kanały konto ZNC zapisuje sobie listę kanałów na których będzie przebywać pod Twoją nieobecność. Dzięki temu, gdy tylko połączysz się ponownie ze swoim bouncerem, wszystkie kanały, na których byłeś/aś przed ostatnim wyjściem z IRC otworzą się automatycznie. Dodatkowo, rozmowy prowadzone na tych kanałach pod Twoją nieobecność zostaną odtworzone wraz z otwierającym się kanałem, nie przegapisz niczego!

   Twój adres ip ukryty
   Jeśli połączysz się z IRC używając naszego ZNC, automatycznie otrzymasz vhost "centravi.org"

   Każdy użytkownik Centravi, używając naszych kont ZNC powinien być zawsze zautoryzowany w AuthServ. Zrób to proszę jeśli jeszcze nie jesteś zautoryzowany/a.

   Dla rozjaśnienia jak działa ZNC, przedstawiam prosty schemat mojego autorstwa prezentujący zasadę działania kont Bouncer:   Pomogę Ci teraz ustawić swoje konto ZNC krok po kroku.

   Zasady
   Komendy ZNC
   Moduły ZNC
   Webinterface
   LoC
   Problemy z połączeniem
  • Komendy ZNC

   Istnieją dwa sposoby komunikowania się z Twoim ZNC.
   /msg *status komenda
   lub (w niektórych klientach)
   /znc komenda

   Główna komenda, wyświetlająca pomoc to help.
   Wpisując /msg *status help lub /znc help zobaczysz listę komend wraz z ich opisem.

   Wszędzie, gdzie występuje argument określający kanał - <#chan>(oprócz komendy ListNicks) stosować można wildcards (inaczej wieloznacznik) * oraz ?
   +------------------------+-------------------------+---------------------------------------------+
   | Command | Arguments | Description |
   +------------------------+-------------------------+---------------------------------------------+
   | Version | | Wyświetla aktualną wersję ZNC |
   | ListMods | | Lista wszystkich załadowanych modułów |
   | ListAvailMods | | Lista dostępnych modułów |
   | ListChans | | Wyświetla kanały dodane do Twojego konta ZNC |
   | ListNicks | <#chan> | Lista użytkowników na danym kanale |
   | ListClients | | Pokazuje użytkowników podłączonych do Twojego konta ZNC |
   | ListServers | | Lista serwerów dodanych do Twojego konta ZNC |
   | AddServer | [[+]port] [pass] | Dodaje serwer do listy |
   | RemServer | [port] [pass] | Usuwa serwer z listy |
   | Enablechan | <#chan> | Aktywuje podany kanał |
   | Detach | <#chan> | Ukrywa podany kanał |
   | Topics | | Wyświetla temat na każdym kanale, na którym jesteś |
   | PlayBuffer | <#chan> | Odtwarza zapis rozmów z podanego kanału |
   | ClearBuffer | <#chan> | Czyści zapis rozmów na podanym kanale |
   | ClearAllChannelBuffers | | Czyści zapis rozmów na wszystkich kanałach |
   | SetBuffer | <#chan> [linecount] | Określa ilość zapisywanych rozmów na podanym kanale |
   | Jump [server] | | Łączy z następnym, bądź podanym serwerem |
   | Disconnect | [message] | Rozłącza od serwera IRC |
   | Connect | | Łączy ponownie z serwerem IRC |
   | Uptime | | Pokazuje jak długo serwer ZNC jest uruchomiony |
   | LoadMod | | Ładuje moduł |
   | UnloadMod | | Wyładowuje moduł |
   | ReloadMod | | Ładuje moduł ponownie |
   | ShowMOTD | | Pokazuje wiadomość dnia ZNC |
   +------------------------+-------------------------+---------------------------------------------+

   Po każdej komendzie znajdziesz krótkie wyjaśnienie. Pozwolę sobie szerzej opisać najczęściej używane komendy:

   ListChans
   +---------------------------+----------+------+------+------------+-------+-----+-----+
   | Name | Status | Conf | Buf | Modes | Users | @ | + |
   +---------------------------+----------+------+------+------------+-------+-----+-----+
   | @+#centravi | Joined | | 50 | +CMcntz | 385 | 29 | 216 |

   Total: 37 - Joined: 36 - Detached: 0 - Disabled: 1

   W pierwszej kolumnie znajduje się nazwa kanału, oraz status, jaki na nim posiadasz. Status mówi, czy jesteś obecny na kanale(Joined), czy nie(Disabled). Buf określa ilość linii rozmów na kanale, które ZNC zapisuje podczas Twojej nieobecności. Modes to aktualnie ustawione tryby kanału, natomiast ostatnie kolumny to ogólna liczba użytkowników na kanale, oraz podział liczbowy operatorów i voice'ów.


   ListNicks
   | @ | + | Nick | Ident | Host |
   +---+---+-------------------------------+------------+-----------------------------------------------+
   | @ | + | Geeek | Geeek | Geeek.user.OnlineGamesNet |
   | | + | victor | victor | victor.support.OnlineGamesNet |

   Za pomocą tej komendy zobaczysz użytkowników przebywających na określonym kanale. Jednakże jeśli ktoś wejdzie na kanał po tym jak zostanie na nim ustawiony tryb +D - nie zobaczysz tych użytkowników po użyciu tej komendy. Możesz zobaczyć status podanej osoby, jej ident oraz maskę hosta.


   SetBuffer
   Określa ile linii rozmów zapisze Twoje ZNC pod Twoją nieobecność, maksymalnie jest to 2000 linii. Użyj /msg *status setbuffer #KANAŁ [LICZBA], by zmienić ustawienie na jednym kanale, lub /msg *status setbuffer * 2000 by zmienić to ustawienie dla wszystkich kanałów.


   Detach
   Opcja ta przydatna jest, gdy musisz być na jakimś kanale, ale niekoniecznie przepadasz za jego użytkownikami/rozmowami toczącymi się na tym kanale. Użyj /msg *status detach #KANAŁ jeśli chcesz ukryć kanał z Twojej listy, lecz nadal na nim pozostać. By przywrócić kanał po prostu na niego wejdź za pomocą komendy join.

   Jeśli więc nie lubisz przebywać na kanale #centravi mając u nas konto ZNC, jest to doskonała opcja właśnie dla Ciebie!
   Używając komendy /detach #centravi nasz kanał zniknie z Twojej listy, a Ty nadal tam pozostaniesz. Rozmowy toczone na tym kanale nie będą już Ci przeszkadzać.

   By powrócić na kanał użyj komendy /join #centravi
   Zobaczysz wtedy pewną ilość linii zapisanych rozmów pod Twoją nieobecność. Jeśli nie chcesz natomiast widzieć tych wiadomości możesz użyć komendy /znc setbuffer #centravi 0.


   By ponownie ukryć nasz kanał i każdy inny, który tylko chcesz... wiesz co robić ;)
  • Jeśli kiedykolwiek chciałeś(aś) by Twój nick automatycznie zmieniał się gdy wyłączasz IRC, oraz by Twoje ZNC samo odpowiadało na wiadomości priv gdy jesteś offline to ta część poradnika jest dla Ciebie!

   Głównie posługiwać się będziemy następującymi komendami(ich wyjaśnienie zobaczysz wyżej): ListMods, ListAvailMods, LoadMod, UnloadMod, ReloadMod

   Dla ułatwienia podzielimy tę część poradnika na cztery części: ładowanie, konfiguracja, wyładowanie, przeładowanie. Wszystkie te części dotyczą modułów ZNC.

   Ładowanie
   Jeśli chcesz korzystać z któregoś modułu musisz go najpierw załadować. Komenda służąca do załadowania modułu to /msg *status loadmod [NAZWA].

   Po użyciu komendy /msg *status ListMods zobaczysz aktualnie załadowane moduły w Twoim ZNC.
   Natomiast komenda /msg *status ListAvailMods pokaże wszystkie dostępne moduły, które możesz załadować. Te aktualnie załadowane będą mieć przed nazwą gwiazdkę (*).


   Moduły użytkownika*:
   +--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
   | Name | Description |
   +--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
   | Detachall | Dodaje komendy /detachall oraz /znc detachall. |
   | Kicklog | Zapisuje powody kick'a, gdy zostaniesz wykopany z jakiegoś kanału |
   | *admin | Umożliwia zarządzanie Twoim ZNC przez IRC |
   | amsgfilter | Wyklucza podane kanały z wiadomości amsg |
   | antiidle | Ukrywa Twój prawdziwy czas idle |
   | autoattach | Przywraca kanał jeśli wykryta zostanie na nim aktywność. |
   | autocycle | Ponownie wchodzi na kanał, na którym jesteś jedynym użytkownikiem w celu odzyskania Op'a |
   | autoop | Automatycznie nadaje status operatora wskazanym użytkownikom |
   | *autoreply | Odpowiada na prywatne wiadomości podczas Twojej nieaktywności |
   | autovoice | Automatycznie nadaje status voice wskazanym użytkownikom |
   | away | You don't need this module, ZNC works ok without it |
   | *awaynick | Zmienia Twój nick gdy Cie nie ma |
   | block_motd | Blokuje wiadomość MOTD tak, by nie wyświetlała się w Twoim kliencie IRC. |
   | bouncedcc | Bounce DCC module |
   | buffextras | Dodaje wydarzenia join, parts itd. do zapisu rozmów prowadzonych pod Twoją nieobecność |
   | cert | Use a ssl certificate to connect to a server |
   | chansaver | Aktualizuje konfigurację konta ZNC gdy wchodzisz/opuszczasz kanał na IRC |
   | charset | Normalizuje kodowanie. |
   | clearbufferonmsg | Czyści zapis rozmów gdy tylko wykryta zostanie aktywność użytkownika |
   | clientnotify | Zawiadamia gdy inny klient IRC loguje się na Twoje konto ZNC.
   Możliwa konfiguracja. |
   | crypt | Encryption for channel/private messages |
   | ctcpflood | Zapobiega floodowi CTCP |
   | dcc | This module allows you to transfer files to and from ZNC |
   | disconkick | Powoduje wyjście klienta z wszystkich kanałów jeśli połączenie z serwerem IRC zostanie przerwane |
   | email | Monitors Email activity on local disk /var/mail/user |
   | fakeonline | Fakes online status of ZNC *-users. |
   | flooddetach | Ukrywa kanał jeśli wykryty zostanie na nim flood |
   | highlightattach | Przywraca ukryty kanał jeśli ktoś napisze na nim Twój nick. |
   | keepnick | Próbuje utrzymać Twój główny nick |
   | keyremember | Zapamiętuje klucze kanałów by wejść na nie po ponownym połączeniu z serwerem IRC |
   | *kickrejoin | Automatycznie wchodzi na kanał z którego zostałeś(aś) wykopany(a) |
   | leavechans | Opuszcza podany kanał i informuje o tym fakcie użytkowników gdy wychodzisz z IRC |
   | listsockets | List active sockets |
   | nickserv | Auths you with NickServ |
   | notes | Keep and replay notes |
   | perform | Wykonuje podane komendy gdy tylko ZNC połączy się z serwerem IRC. |
   | q | Auths you with QuakeNet's Q bot. |
   | quitaway | Ustawia away po wyjściu z IRC |
   | raw | Wyświetla wykonywane akcje raw |
   | route_replies | Send replies (e.g. to /who) to the right client only |
   | sample | To be used as a sample for writing modules |
   | savebuff | Stores channel buffers to disk, encrypted |
   | schat | Secure cross platform (:P) chat system |
   | send_raw | Lets you send some raw IRC lines as/to someone else |
   | *simple_away | Ustawia away gdy rozłączasz się z ZNC |
   | simple_disconnect | Automatycznie rozłącza od serwera IRC gdy ostatni klient rozłączy się z ZNC |
   | stickychan | Dopilnuje, byś zawsze był(a) obecny(a) na podanym kanale |
   | translate | Tłumaczenie konwersacji przy użyciu Google |
   | twitter | Dodaje prosty klient twittera. |
   | watch | Wyświetla aktywność podanego użytkownika w osobnym oknie |
   +--------------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
   *Niektóre, nieprzydatne oraz niedostępne w naszej sieci moduły nie zostały przetłumaczone na język polski, nie obawiaj się - to, co po angielsku na pewno Ci się nie przyda.

   Konfiguracja

   Zobaczmy jak skonfigurować najbardziej przydatne i popularne moduły:

   autoreply
   Dzięki temu modułowi Twoje ZNC odpowie na priv gdy ktoś napisze do Ciebie kiedy jesteś offline. Gdy już załadujesz moduł wpisz:
   /msg *autoreply set [WIADOMOŚĆ]

   awaynick
   Używając awaynick, Twoje ZNC automatycznie zmieni Twój nick na taki, który ustawisz po tym, gdy opuścisz IRC i rozłączysz się ze swoim kontem ZNC. Po załadowaniu modułu wpisz:
   /msg *awaynick set [NICK]
   Uzyj /msg *awaynick set %nick%|ZNC by po tym jak rozłączysz się z IRC Twoje ZNC dodawało końcówkę |ZNC do aktualnie ustawionego nicku.
   W powyższej komendzie nie podmieniamy %nick% na nic innego!

   kickrejoin
   Dzięki tej funkcji Twoje ZNC automatycznie wejdzie na kanał z którego Cię wykopano. Możesz ustawić opóźnienie w sekundach po którym ZNC próbuje wejść na kanał. Po załadowaniu modułu wystarczy wpisać:
   /msg *kickrejoin setdelay [LICZBA]

   simple_away
   Pozwala na ustawienie wiadomości away podczas gdy opuszczasz IRC. Możesz także ustawić opóźnienie w sekundach po którym ZNC ustawi status away widoczny w Twoim whois.
   /msg *simple_away reason [TEKST]
   /msg *simple_away settimer [LICZBA]


   Możesz także sam(a) odkrywać moduły! Z pewnością pomoże Ci w tym komenda /msg *module help, która wyświetli pomoc dotyczącą konkretnego modułu.

   Wyładowanie

   Aby wyładować moduł użyj komendy/msg *status unloadmod [NAZWA]


   Przeładowanie

   Załadowałeś(aś) moduł, został on skonfigurowany a następnie wyładowany? By przywrócić go ponownie skonfigurowanego wystarczy użyć /msg *status reloadmod [NAZWA].
  • Webinterface

   Webinterface to panel zarządzający naszym kontem ZNC. By się do tego panelu zalogować musisz znać nazwę swojego konta AuthServ i hasło do konta ZNC. Jak się tam zalogować? Wystarczy wejść na stronę centravi.org:PORT
   Oczywiście, PORT należy podmienić na port na którym jest Twoje znc, na przykład:

   Port 9001 -> centravi.org:9001
   Port 9002 -> centravi.org:9002

   I tak dalej.. Jeśli z jakiegoś powodu nie znasz portu na którym znajduje się Twoje ZNC - ktokolwiek z obsługi Centravi udzieli Ci takiej informacji :)

   Kiedy już zalogujesz się do webinterface zobaczysz takie oto okno:

   Przechodzimy do ustawień klikając, jak zaznaczone - "Your Settings".

   Otwiera nam się panel zarządzania naszym ZNC. Jak widać, podzielony jest on na swego rodzaju sekcje, oddzielone nazwami poszczególnych sekcji powiększona i pogrubioną czcionką. W pierwszej sekcji - Authentication nie zmieniamy nic, lepiej się tymi ustawieniami nie bawić, przechodzimy dalej.
   Zjeżdżamy w dół i widzimy sekcję IRC Information:

   Do czego służą poszczególne pola?

   Nickname - Domyślny nick naszego ZNC, na ten właśnie nick nasze ZNC zmienia awaynick kiedy wracamy na IRC po nieobecności.
   Alt. Nickname - Nick ustawiany w przypadku, gdy ten określony w Nickname jest zajęty i nie może zostać użyty.
   Ident - Tutaj najlepiej wpisać to samo, co w Nick. Jeśli używamy LoC(i działa on poprawnie), wówczas niezależnie od tego, co tu wpiszemy, nasz Ident będzie taki sam jak nazwa naszego konta w AuthServ.
   StatusPrefix - Tego nie ruszamy, ma zostać tak jak jest, po prostu ;:p
   Realname - Pole pokazywane w naszym WHOIS, można wpisać naszą funkcję w Team, albo nasz nick, albo jedno i drugie - tak żeby ładnie było :)
   Quit Message - Wiadomość pożegnalna, wyświetlana gdy nasze ZNC rozłącza się z IRC(rzadko się rozłącza, więc nie ma sensu długo nad tym myśleć)
   Servers - Jeśli używamy LoC, po adresie i porcie zobaczymy tam także swoją nazwe AuthServ i hasło do konta po dwukropku - widzimy to tylko my.
   "Zahaczony" checkbox przy "Connect to IRC & automatically re-connect" to dobry znak, ma tak być, wówczas nasze ZNC po rozłączeniu z IRC (np w przypadku ataku DDoS) samo "wróci" na IRC, gdy już będzie taka możliwość.

   Przewijamy stronę w dół i dochodzimy do sekcji Modules:

   Sekcja ta służy do ładowania,wyładowywania oraz konfigurowania modułów w naszym ZNC. Aby włączać/wyłączać moduły należy zaznaczyć/odznaczyć okienko przy nazwie danego modułu. Jest także krótki opis każdego modułu w języku angielskim. Pole "Arguments" przedstawia aktualne wartości ustawione dla danego modułu.

   Następne sekcje to: Channels, Default Channel Settings oraz Flags:

   Umieściłem trzy sekcje na jednym screenie, gdyż są one ze sobą powiązane. Opisane zostaną także "razem".

   Sekcja Channels pokazuje nam kanały, na jakich się znajdujemy z pewnymi informacjami o nich takich jak: nazwa, aktualne tryby kanału, domyślne tryby kanału, ilość zapisywanych linii pod naszą nieobecność oraz opcje.

   Sekcja poniżej - Default Channel Settings określa ustawienia ZNC dla "nowych" kanałów. Nowych, czyli tych, na które wejdziemy(a jeszcze nie byliśmy). Są tam ustawienia takie jak: Modes, czyli domyślne tryby, jakie muszą być ustawione na kanale, na który wchodzimy(jeśli ich nie będzie, nasze ZNC spróbuje je ustawić - jeśli będziemy mieć status operatora) a także ustawienie Buffer Size, które określa domyślną liczbę linii zapisywanych pod naszą nieobecność dla nowych kanałów. Obydwie opcje możemy zostawić puste, aby użyć domyślnych wartości(Dla Modes będzie to puste okienko, dla Buffer Size 50 linii).

   Flags to sekcja zawierająca różne ustawienia naszego konta ZNC. Mianowicie:
   • Keep Buffer - Jeśli włączone, zachowuje nasze logi z kanałów i odtwarza je za każdym razem gdy się łączymy, natomiast jeśli wyłączone, odtwarza ostatnie logi przy połączeniu od razu je usuwając(sugeruje nie włączać, poprawia przejrzystość logów.
   • Multi Clients - Jeśli włączone, zezwala na łączenie się kilka razy w tym samym czasie do naszego ZNC.
   • Append Timestamps - Jeśli włączone, dodaje timestamp na końcu linijki w logach.
   • Prepend Timestamps - Jeśli włączone, dodaje timestamp na początku linijki w logach.


   Ostatnią sekcją jest ZNC Behaviour. Prezentuje się ona następująco:

   Wszystkie pola mogą być pozostawione puste, wówczas użyte zostaną domyślne wartości.

   Znaczenie poszczególnych pól w tej sekcji:
   Timestamp Format - Określa format godziny wyświetlanej przy linijce w logach.
   Timezone Offset - Jeśli czas serwera jest inny niż Twoj czas lokalny, to ustawienie pozwala na jego skorygowanie, aby w logach widniał odpowiedni czas.
   Join Tries - Ile prób ponownego wejścia na kanał po nieudanym wejściu powinno podejmować ZNC. Nieudane wejście mogło być spowodowane np. trybami kanałowymi +i lub +k, lub banem na Twoją maskę hosta.
   Max Joins - Na ile kanałów jednocześnie powinno wchodzić Twoje ZNC. Zmniejsz tę wartość jeśli podczas wchodzenia na kanały rozłącza Cię z serwerem z komunikatem "Excess Flood".
   CTCP Replies - Inne niż standardowe odpowiedzi na akcje CTCP wysyłane do Ciebie przez innych użytkowników. Format: <akcja> <odpowiedz> przykład: VERSION Wersja nieznana v1.5

   Widzimy na samym dole strony przycisk "Save". Musicie go kliknąć zawsze kiedy skończycie wprowadzać zmiany w panelu zarządzania. Jeśli wprowadzicie zmiany i opuścicie panel bez zapisania zmian, nie zostaną one zatwierdzone w ZNC.

   Po zmianie w panelu zarządzania ZNC takich informacji jak Realname lub Ident, nasze ZNC musi ponownie połączyć się z serwerem IRC. W tym celu należy użyć komendy:

   Source Code

   1. /msg *status jump
  • Login on Connect (LoC) pozwala na zalogowanie się do Twojego konta AuthServ zanim połączenie z serwerem zostanie ustanowione. Pozwala to na ustawienie tzw. Fakehosta (hosta teamowego, który ukrywa Twój prawdziwy host/ip) zanim inni zobaczą Twój prawdziwy adres ip/host. Ponadto dzięki LoC możesz korzystać z przywilejów dostępnych dla klasy IRC, do której jesteś przypisany/a jako teamowiec.

   Czego potrzebuję ?

   Jedyne co potrzebujemy, aby korzystać z tej usługi to nasza nazwa konta AuthServ i hasło do niego, czyli dokładnie to samo czego używamy do auth (komenda /as auth konto hasło).

   Włączanie LoC


   Włączenie usługi polega na połączeniu się do serwera IRC używając poniższych danych jako hasła do serwera:

   Source Code

   1. KontoAuthServ:Hasłodokonta


   W moim przypadku konto to Razr a hasło… pozostanie tajemnicą :P Aby użyć LoC muszę dopisać:

   Source Code

   1. Razr:MojeHasło


   Użytkownicy ZNC w Centravi mogą włączyć LoC w następujący sposób:

   Source Code

   1. /znc loadmod admin
   2. /msg *admin setloc KontoAuth HasloDoAuth


   Po tych komendach zostaniemy ponownie połączeni z IRC już z działającym LoC.

   Postepowałem/am zgodnie ze wskazówkami, ale LoC nie działa. O co chodzi?

   Oto kilka prawdopodobnych przyczyn dlaczego LoC nie zadziałało:

   • Wpisałeś/aś złą, lub nie istniejącą nazwę konta AuthServ,
   • Użyłeś/aś niewłaściwego hasła,
   • Wykorzystany został limit połączeń do Twojego konta AuthServ w tym samym czasie (domyślnie maksymalnie 2, możesz zmienić tę liczbę wpisując na IRC będąc zautoryzowanym komendę /as set maxlogins N - gdzie N to liczba dozwolonych logowań w jednym czasie nie większa niż 10),
   • Maska, z której próbujesz uruchomić LoC nie jest dodana do Twojego konta w AuthServ (w przypadku Centravi ZNC jest to maska *@centravi.org),
   • Serwisy zarządzające siecią chwilowo nie działają.


   Włączyłem/am LoC, co dalej ?


   Aby korzystać z dodatkowych przywilejów musimy wiedzieć do jakiej klasy IRC należymy, oraz być połączeni z IRC poprzez LoC. Do jakiej klasy należę? To proste:
   • Zwykli członkowie Team( GM[GO]/MOD/) – klasa Team
   • Super członkowie Team (SGM[SGO]/SMOD) – klasa S-Level Team
   • Administratorzy gry, forum, TM itd. – klasa Admins


   Poniżej prezentuję opis przywilejów i klas jakie mogą z nich korzystać:   LEGENDA
   Maximum of Chans – określa maksymalną liczbę kanałów, na które możemy wejść. Okienko pomarańczowe informuje, że możemy wejść na tyle kanałów, ile jest napisane. Zielone – bez limitu.
   Flood – Określa ile możemy wklejać zanim zostaniemy rozłączeni z serwerem. Pomarańczowe okienko sygnalizuje, że możemy wklejać dwukrotnie więcej niż normalnie, zielone – brak limitu.
   Unlimited Targets – Nie obowiązuje zabezpieczenie przed zbyt szybkim wchodzeniem na kanały. Zielone oznacza aktywne.
   Hide Channels – Możesz ukryć pokazywanie kanałów, na których jesteś ze swojego whois. Zielone oznacza aktywne.
   Hide Idletime – Możesz ukryć swój IdleTime, czyli czas nieaktywności (Tylko osoby z aktywnym See Idletime mogą widzieć Twój IdleTime). Zielone oznacza aktywne.
   See Idletime – Możesz widzieć ukryty IdleTime członków teamu (wykluczając CoMa). Zielone oznacza aktywne.
   Override cc – Możesz pisać kolorowo nawet gdy tryb +c jest ustawiony. Zielone oznacza aktywne.
   Umode ChanServ – Nikt nie może zabrać Ci Opa, bądź dać Kicka. Zielone oznacza aktywne.

   Wyżej wymienione przywileje są ustawiane automatycznie po połączeniu się z IRC poprzez LoC. Wyjątkiem są: Ukrywanie kanałów, oraz ukrywanie IdleTime.
   Jeśli jesteśmy połączeni z IRC poprzez LoC możemy je włączyć następująco:

   Wystarczy dodać jedną komendę do modułu perform, po tym ZNC automatycznie ustawi nam te tryby.
   Najpierw włączamy moduł perform:

   Source Code

   1. /msg *status loadmod perform

   Następnie dodajemy komendę do modułu:

   Source Code

   1. /msg *perform add mode %nick% +In


   WAŻNE: W drugiej komendzie nie zmieniamy %nick% na nic innego. Tak ma zostać.

   Po dodaniu tej komendy ZNC automatycznie ustawi nam tryby po połączeniu z serwerem.
  • Problemy z połączeniem

   A co, gdy mamy problemy z naszym ZNC?

   Zaczynając, jeżeli masz problemy ze swoim ZNC i informacje zawarte w tej części poradnika niezbyt pomagają Ci w rozwiązaniu Twojego problemu - zapraszam na kanał #Centravi, na IRC możesz wejść przez Mibbit , bądź oficjalny applet IRC by OGN .
   Lub skontaktuj się na priv z którymś z polskich pomocników Centravi (/query Razr) lub (/query marcik).

   Błędy podczas połączenia do ZNC

   1. Invalid Password

   Source Code

   1. * Connecting to znc.centravi.org (xxxxx)
   2. • Invalid Password


   Opis błędu: Komunikat ten mówi, iż hasło do naszego konta ZNC w naszym kliencie IRC jest nieprawidłowe (NIE chodzi o hasło do konta w AuthServ).

   Rozwiązanie: Jeśli znasz hasło do swojego ZNC(nie do auth!) i wiesz, że jest prawidłowe - zapraszam do mnie, pomogę to naprawić. Jeśli nie znasz swojego hasła do konta bouncer konieczne jest skontaktowanie się z obsługą Waszego konta ZNC, otrzymacie do wpisania komendę (w przypadku klientów innych niż mIRC zostaniecie poinstruowani jak to naprawić). Po tych działaniach Wasze konto znów będzie działać.

   2. No Server Password

   Source Code

   1. * Connecting to to znc.centravi.org (xxxxx)
   2. from irc.znc.in - *** You need to send your password. Try /quote PASS :


   Opis błędu: W tym przypadku w kliencie w ogóle nie ma sprecyzowanego hasła do ZNC, więc klient nie jest w stanie się z nim połączyć.

   Rozwiązanie: Należy znaleźć na liście serwerów w swoim kliencie serwer odpowiadający za łączenie się z Waszym kontem ZNC i edytować go wpisując w polu Server Password NazwaKontaAuthServ:HasłoDoBOUNCERA. Jeśli nie znasz hasła - skontaktuj się z obsługą swojego ZNC.

   3. Unable to Resolve Server

   Source Code

   1. * Connecting to Nazwa (6667)
   2. * Unable to resolve server


   Opis błędu: W Waszym kliencie IRC został usunięty serwer służący do łączenia się z ZNC. Należy ponownie go dodać.

   Rozwiązanie: Na początek warto sprawdzić, czy nazwa serwera, z którym powinieneś/aś się łączyć jest prawidłowa(tak, to się zdarza). Jeżeli nazwa jest prawidłowa i znasz hasło do swojego ZNC (nie do auth!) możesz skontaktować się ze mną - pomogę dodać poprawny serwer. W przypadku, jeśli nie znasz hasła do swojego konta ZNC skontaktuj się z obsługą Twojego konta - otrzymasz komendę, wpiszesz ją i wszystko wróci do normy.

   4. ZNC is blocked by the administraion

   Source Code

   1. * Connect retry #1 znc.centravi.org (9003)
   2. • Your account has been disabled. Contact your administrator.


   Opis błędu: Twoje ZNC zostało zablokowane z powodu złamania zasad panujących w Centravi, lub z innego powodu.

   Rozwiązanie: Spójrz na listę członków Centravi Team i skontaktuj się z Administratorem.