Komendy bota

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

  • Komendy bota

   Witam,
   Poniżej prezentuję listę komend, które Wy, jako użytkownicy możecie wykonywać, oraz ich krótki opis.
   • 8 - Zadaj pytanie Centravi!
   • 8ball - Alias komendy "8"
   • a - pokazuje Twój dostęp do kanału
   • abusers - Alias komendy "userlist"
   • access - Alias komendy "a"
   • accountset - Alias komendy "aset"
   • add - dodaje nowego użytkownika do listy dostępowej
   • addban - Dodaje stałego (niewygasającego) bana
   • addcoowner - Dodaje nowego użytkownika do listy z dostępem 400
   • addmaster - Dodaje nowego użytkownika do listy z dostępem 300
   • addop - Dodaje nowego użytkownika do listy z dostępem 200
   • addpeon - Dodaje nowego użytkownika do listy z dostępem 100
   • addtimedban - Dodaje czasowego bana
   • adduser - Alias komendy "add"
   • aset - Zmienia ustawienia Twojego konta
   • auth - Autoryzuje Cię w Centravi, jeśli bot Cię nie rozpoznaje
   • axs - Alias komendy "a"
   • b - Dodaje bana
   • ba - Nakłada bany na wszystkich przebywających na kanale
   • ban - Alias komendy "b"
   • banall - Alias komendy "ba"
   • banana - Alias komendy "Sex"
   • bans - Pokazuje listę banów
   • blist - Alias komendy "bans"
   • changelevel - Zmienia poziom dostępu użytkownika
   • changelvl - Alias komendy "changelevel"
   • closeme - Zamyka Twój ticket
   • clvl - Alias komendy "changelevel"
   • cmd - Sprawdź podaną komendę
   • command - Alias komendy "cmd"
   • commands - Wyświetla listę dostępnych komend
   • credits - Wyświetla informacje o bocie, oraz zespole
   • cucumber - Alias komendy "sex"
   • d - Zabawka
   • db - Alias komendy "delban"
   • dba - Usuwa wszystkie bany z pamięci bota
   • del - Usuwa użytkownika z listy dostępu
   • delban - Usuwa bana z pamięci bota
   • delbanall - Alias komendy "dba"
   • deleteme - Usuwa Cię z listy dostępu
   • delme - Alias komendy "deleteme"
   • deluser - Alias komendy "del"
   • deop - Zdejmuje op'a użytkownikowi
   • dev - Zdejmuje voice'a użytkownikowi
   • devoice - Alias komendy "dev"
   • dv - Alias komendy "dev"
   • dice - Alias komendy "d"
   • do - Alias komendy "deop"
   • down - Zdejmuje Twój status na kanale
   • downall - Zdejmuje Twój status na wszystkich kanałach
   • duck - Alias komendy "down"
   • duckall - Alias komendy "downall"
   • emerge-c - Alias komendy "kb"
   • events - Wyświetla listę użytych komend
   • f1 - Alias komendy "command"
   • finger - Alias komendy "a"
   • giveowner - Przekazuje kanał innemu uzytkownikowi
   • giveownership - Alias komendy "giveowner"
   • gtfo - Alias komendy "kick"
   • help - Alias komendy "command"
   • ia - Zaprasza na kanały, gdzie włączone jest autoinvite
   • info - Pokazuje informacje o kanale
   • invite -Zaprasza użytkownika na kanał
   • inviteall - Alias komendy "ia"
   • inviteme - Zaprasza Cię na kanał
   • invitemeall - Alias komendy "ia"
   • inviteuser - Alias komendy "ia"
   • k - Wykopuje użytkownika z kanału
   • kb - Banuje i wykopuje użytkownika z kanału
   • kick - Alias komendy "k"
   • kickban - Alias komendy "kb"
   • komkommer - Alias komendy "sex"
   • kree - Alias komendy "kb"
   • lala - Alias komendy "wut"
   • langstats - Wyświetla statystyki tłumaczeń bota
   • languagestats - Aliast komendy "langstats"
   • lstats - Alias komendy "langstats"
   • lstatus - Alias komendy "langstats"
   • m - Alias komendy "mode"
   • ma - Pokazuje Twoje dostępy do wszystkich kanałów
   • messages - Pokazuje wiadomości bota
   • misbruikers - Alias komendy "users"
   • mobb - Alias komendy "k"
   • mode - Ustawia tryby kanału
   • mya - Alias komendy "ma"
   • myaccess - Alias komendy "ma"
   • netinfo - Wyświetla statystyki bota
   • o - Alias komendy "op"
   • op - Nadaje op'a użytkownikowi
   • peek - Alias komendy "info"
   • ping - Graj w ping-pong !
   • pingtest - Alias komendy "ping"
   • pong - Graj w pong-ping
   • probe - Alias komendy "a"
   • pwn - alias komendy "k"
   • resync - Synchronizuje statusy użytkowników z ich dostępem
   • seen - Wyświetla informacje, kiedy użytkownik był widziany na kanale
   • set - Wyświetla listę ustawień kanału
   • setinfo - Ustawia Twoją linię info
   • sex - Zabawka
   • shitlist - Alias komendy "bans"
   • showcommands - Alias komendy "commands"
   • silence - Alias komendy "addban"
   • staff - Wyświetla listę teamowców
   • stats - Alias komendy "netinfo"
   • stfu - Alias komendy "b"
   • suckers - Alias komendy "bans"
   • support - Otwiera nowy ticket
   • sus - Alias komendy "suspend"
   • suspend - Zawiesza dostęp użytkownika do kanału
   • sync - Alias komendy "resync"
   • tb - Alias komendy "addtimeban"
   • tc - Wyświetla jak długo Centravi wykonuje komendę (?tc users itd.)
   • team - Alias komendy "staff"
   • teamoverview - Alias komendy "staff"
   • timecmd - Alias komendy "tc"
   • topic - Ustawia topic
   • trim - Robi porządek w kanałowych listach (banów, użytkowników itd.)
   • ub - Alias komendy "unban"
   • uba - Czyści kanałową listę banów
   • unban - Zdejmuje bana
   • unbanall - Alias komendy "uba"
   • unbanme - Usuwa bana nadanego na Ciebie
   • up - Nadaje Ci kanałowy status
   • upall - Nadaje Ci kanałowy status na wszystkich kanałach
   • userlist - Pokazuje listę dostępową kanału
   • users - Alias komendy "userlist"
   • uset - Ustawienia użytkownika
   • v - Nadaje Voice'a
   • version - Wyświetla wersję bota
   • voice - Alias komendy "v"
   • wtf - Zabawka
   • wurf - Alias komendy "d"
   • wut - Zabawka