Konfiguracja mIRC

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

 • Konfiguracja mIRC

  Witam. W temacie tym wyjaśnię krok po kroku konfigurację programu mIRC służącego do korzystania z dobrodziejstwa jakim jest IRC :)
  Program mIRC można pobrać z jego oficjalnej strony: mirc.com/get.html. Wersja mojego mIRCto 7.1, nie powinno być jednak dużych różnic, generalnie program w każdej wersji wygląda bardzo podobnie, nieznacznie zmienia się nazewnictwo. Po pobraniu przystępujemy do instalacji, po której uruchamiamy program.  Po uruchomieniu programu ukazuje nam się taki oto obraz:  Co mamy do wypełnienia ? Już wyjaśniam.

  Nickname Twój Nick pod jakim chcesz przebywać na IRC.
  Alternative Nick zastępczy, w przypadku, kiedy ustawiony Nickname jest zajęty mIRC zmienia go automatycznie na zastępczy.
  Name może to być imię i nazwisko, może być też Nick, lub cokolwiek innego.
  Email adres e-mail, niekoniecznie prawdziwy.


  Kiedy mamy to wypełnione, przechodzimy do zakładki Servers. Wygląda ona następująco:  Jak widzimy, na powyższym screenie zaznaczony jest przycisk „Add”, nie jest on zaznaczony bez powodu, ponieważ klikamy na niego w celu dodania serwera IRC, z którym chcemy się połączyć. Po wciśnięciu ów przycisku ukazuje nam się okienko dodawania serwera:  Okienko to wypełniamy następująco:
  Description Opis serwera jaki będzie widoczny na liście w zakładce Servers, możemy wpisać na przykład OnlineGamesNet.
  IRC Server Tutaj wpisujemy adres serwera, w naszym przypadku irc.ogamenet.net
  Ports Port serwera, domyślnie 6667 – tak też zostawiamy.
  Group Zostawiamy puste.
  Password Także zostawiamy puste.

  Zatwierdzamy przyciskiem „Add” i widzimy zaznaczony nasz serwer „OnlineGamesNet” czyli to, co wpisaliśmy w Description. Wygląda to tak:  Na zaznaczony serwer klikamy dwukrotnie myszką, i pokazuje nam się zakładka Connect z dodanym, naszym serwerem:  Taka konfiguracja jest wystarczająca, aby połączyć się z serwerem, to też czynimy klikając przycisk „Connect”, po połączeniu się z serwerem ukazuje nam się takie okno:  Teraz w miejscu, gdzie miga kursor wpisujemy /j #Centravi i otwiera nam się oficjalny kanał projektu Centravi.

  Program mIRC można dostosować do własnych potrzeb, osobiście polecam zmienić czcionkę, ponieważ domyślnie ustawiona Fixedsys jest jak dla mnie nieczytelna. W tym celu wybieramy z górnego menu View -> Font… i z listy wybieramy interesującą nas czcionkę (polecam Verdana, jest estetyczna i okno jest przejrzyste), następnie zaznaczamy jeszcze dwa okienka. Pierwsze przy "Set as default channel font", natomiast drugie przy "Use default".Dla porównania zamieszczam screen z czcionką Verdana:  Kolejną przydatną funkcją programu mIRC Highlight. Opcja ta umożliwia wyróżnianie tekstu, bądź reagowanie na dany tekst dźwiękiem. Aby ustawić higlight w polu przeznaczonym do pisania wpisujemy komendę /abook –h po czym ukazuje nam się takie oto okno:  Pierwsze co robimy to zaznaczamy okienko przy „Enable highlight” oznaczone na screenie zielonym kolorem. Następnie klikamy przycisk „Add” oznaczony kolorem czerwonym. Po kliknięciu „Add” wyświetla nam się następujące okienko:  Highlight lines that contain these words Należy tu wpisać wyrazy, na które highlight będzie reagować. Jeśli ma to być nasz nick wpisujemy tu $me
  Color z rozwijanej listy wybieramy kolor, na jaki ma być widoczny tekst na kanale, polecam czerwony.
  Play Sound Podczas gdy klikniemy jednokrotnie na przycisk „No Sound”, napis ten zmieni nam się na „beep”, czyli windowsowe „piknięcie”. W przypadku gdy klikniemy w ten przycisk po raz trzeci otworzy nam się okno, w którym będziemy mogli wybierać nasze własne dźwięki w formacie .wav .mid oraz .mp3. Nie polecam wybierać tutaj piosenek, lecz jakieś krótkie dźwięki.
  Resztę pól pozostawiamy bez zmian i zatwierdzamy przyciskiem „OK.”, podobnie jak okienko highlight potwierdzamy przyciskiem „OK.”
  Teraz, gdy ktoś napisze na jakimś kanale, usłyszymy „Beep”, oraz zobaczymy wyróżnioną linijkę, w której nasz Nick został napisany, wygląda to tak:  Dla osób, które przy wiadomościach na kanale chcą mieć podany czas jej wysłania, proponuję włączenie opcji zwanej Timestamp(Ja miałem tę opcję włączoną, więc możecie zobaczyć na wcześniejszych screenach jak to wygląda. Bez Timestamp nie ma czasu wysłania wiadomości) Aby ją aktywować wciskamy kombinację klawiszy alt + o i wybieramy zakładkę IRC rozwijając ją symbolem + i Wybieramy Messages. Okienko to prezentuje się następująco:  Zaznaczamy okienko przy „Timestamp events”. Spójrzmy jeszcze na format, w jakim będzie wyświetlana godzina, jest to [Hh:nn] zatem wyświetlane będą godzina i minuty. Jeśli zmienimy to na [Hh:nn:ss] wyświetlane będą także sekundy, kiedy zatwierdzimy to przyciskiem „OK.” każdą następną wiadomość na kanale będzie poprzedzać czas.

  Wiemy, jak uciążliwe niekiedy jest przemieszczanie się pomiędzy kanałami gdy są one poustawiane w niewłaściwy sposób na naszej liście kanałów. Jest sposób na poradzenie sobie z całym tym "bałaganem". mIRC posiada opcję, po włączeniu której kanały, na których jesteśmy ustawiają się na liście w porządku alfabetycznym. Opcja ta nazywa się "Sort buttons" i znajduje się w sekcji Display w opcjach programu (alt + o). Należy ją włączyć "zahaczając" odpowiednie okienko, jak na screenie:  To już wszystkie dodatkowe funkcje programu mIRC jakie miałem zamiar opisać, na pewno będzie Wam się miło IRCowało z tak skonfigurowanym klientem IRC.

  Konto AuthServ - przyda się ?


  Konto AuthServ jest kontem, na podstawie którego (jeżeli jesteś na nie zalogowany/a) można potwierdzić Twoją IRCową tożsamość. Na podstawie właśnie tego konta rejestrowane są kanały, bądz udostępniane konta Bouncer. Dość teorii - do rzeczy:

  Aby stworzyć konto należy udać się na stronę ogamenet.net/authRegister.php?language=pl oraz wypełnić formularz rejestracyjny. Po wysłaniu formularza czekamy na wiadomość na podany e-mail, w której będzie hasło do naszego konta.

  Po otrzymaniu wiadomości w mIRC’u wpisujemy komendę:

  /msg AuthServ Auth Nazwa_konta hasło_z_maila (Komenda ta słuzy do autoryzacji [logowania] na Twoje konto AuthServ, koniecznie musisz logować się na swoje konto AuthServ za każdym razem gdy łączysz się do sieci OnlineGamesNet).

  Można także zmienić nasze hasło na takie, które łatwiej zapamiętać, w tym celu wpisujemy:
  /msg AuthServ pass stare_haslo nowe_haslo

  A jak skorzystać z usługi Centravi ?


  Masz już konto AuthServ co oznacza, że możesz ubiegać się o rejestrację kanału, lub założenie konta Bouncer. W tym celu wejdź na kanal #Centravi i wpisz komendę:

  /msg Centravi support <Twoje zapytanie>

  i poczekaj, aż któryś supporter odezwie się do Ciebie.
  Jeśli nie znasz angielskiego w treści zgłoszenia (<Twoje zapytanie>) możesz dodać, że oczekujesz pomocy po polsku, zajmie się tym jeden z polskich supporterów, jeśli będzie online ^^


  Życzę dobrej zabawy!
  Razr