Warunki korzystania z usług - Polski

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

  • Warunki korzystania z usług - Polski

   Korzystanie z usług Centravi jest przywilejem, nie prawem.
   Korzystanie z którejkolwiek z usług Centravi wiąże się z przestrzeganiem zasad sieci, w której korzysta się z danych usług. Zasady obowiązują każdego, przez cały czas.

   Zasady sieci OnlineGamesNet


   Warunki korzystania, oraz rejestracji kanału.
   Poniższe zasady są modyfikacją zasad rejestracji kanału w sieci OnlineGamesNet.
   1. Kanał może zostać zarejestrowany, gdy...
    1. Posiada co najmniej 5 użytkowników (włączając w to boty, np. trivia bot).
    2. Nie jest już zarejestrowany u innego dostawcy usług, oraz nie ma w pełni funkcjonalnego bota służącego do zarządzania kanałem jak np. ChanServ.
    3. Użytkownik ubiegający się o rejestrację kanału powinien podać istotny powód do zarejestrowania go.
    4. Uzytkownik ubiegający się o rejestrację kanału jest związany z tym kanałem.

   2. ...poniższe kanały mogą zostać zarejestrowane.
    1. Kanały projektów (bouncerów, botów, radia itd.) a także sojuszy.
    2. Kanały używane do kontaktu z innymi osobami (Kanały prywatne).
    3. Kanały przeznaczone do rozmów nt. wydarzeń, bądź dla gier (trivia, rozmowy dot. gier itd.).
    4. Kanały przeznaczone do rozmów na różne tematy (programowanie, hobby itd.).

     Kanały specjalne, rejestrowane tylko przez Administrację Centravi.
    5. Kanały w formie #gra(.kraj)(-cokolwiek). A także nieoficjalne kanały, bądź kanały związane z wydarzeniami.
     - Tylko administracja danej gry może ubiegać się o rejestrację takiego kanału.
    6. Kanały związane z działalnością firmy Gameforge. A także kanały związane ze spotkaniami w wirtualnym, lub realnym świecie, oraz kanały wydarzeń.
     - Tylko pracownicy Gameforge posiadający odpowiedni stopień mogą ubiegać się o rejestrację takiego kanału.

   3. Kanały, które nie mogą zostać zarejestrowane.
    1. Anty-kanały służące do poniżania, lub obrażania kogokolwiek, a także kanały rasistowskie.
    2. Kanały służące do rozpowszechniania nielegalnych treści (warezów, cracków, wirusów itd.).

   4. Własność kanału.
    1. Wszystkie kanały istniejące na sieci (zarejestrowane z Centravi czy też nie) są własnością Gameforge i nie mogą zostać sprzedane.
    2. W przypadku dwutygodniowej nieaktywności właściciela kanału, aktywna osoba z najwyższym poziomem dostępu przekraczającym 300 może ubiegać się o przypisanie jej tego kanału na #Centravi.
    3. Kanał zostanie odrejestrowany tylko, gdy:
     - Administracja Centravi uzna, że kanał jest nieaktywny co najmniej dwa tygodnie.
     - Bot był na kanale bez opa (@) lub w ogóle go tam nie było przez co najmniej dwa tygodnie.
     - Jeśli właściciel kanału sobie tego zażyczy, lub użyje komendy UNREGISTER.
     - Zespół Centravi, bądź OnlineGamesNet zdecyduje się odrejestrować kanał (powody mogą być następujące: abuse, flood, łamanie zasad itp.).

   5. Dodatkowe wyjaśnienia i/lub zasady.
    1. Jeśli członek OnlineGamesNet IRC Team żąda odrejestrowania kanału, zrobimy to.
    2. Członek Centravi Team może odmówić rejestracji kanału dla Ciebie bez podania powodu.
    3. Właściciel kanału (konto z kanałowym dostępem 500) jest odpowiedzialny za kanał.
     - Kanały, gdzie konto 'Centravi' jest właścicielem, są pod opieką Administracji Centravi.
    4. Możesz zgłosić naruszenie zasad na kanale #Centravi.
   Warunki rejestracji i użytkowania kont Bouncer
   1. Konto Bouncer nosi taką samą nazwę, jak konto AuthServ użytkownika ubiegającego się o rejestrację konta Bouncer.
   2. Konta Bouncer przez cały czas należą do Centravi.
   3. Właściciel konta bouncer (patrz pkt 1) jest odpowiedzialny za to konto.
   4. Używanie konta bouncer wiąże się z przestrzeganiem zasad panujących na sieci, na której to konto jest używane.
   5. Nie ustalamy limitu kont bouncer dla użytkowników, lecz nie zakładamy kont bouncer bez potrzeby.
   6. Konto bouncer zostaje usunięte po trzech tygodniach nieaktywności.
   7. Właściciel jest zobowiązany do przebywania na kanale #Centravi wraz z jego bouncerem.
   Zasady kanału #Centravi
   1. Obowiązuje zakaz:
    1. Spamowania i/lub floodowania - zostaniesz za to zbanowany, to naprawdę wkurza.
    2. Dyskryminowania, prowokacji oraz obrażania - to nieładne i nie będziemy tego tolerować.
    3. Umieszczania czyichkolwiek danych osobowych bez zgody tej osoby - jest to nielegalne, chciałbyś oglądać swoje prywatne zdjęcia w sieci?
    4. Umieszczenie linków rekrutacyjnych - to wkurzające i zostaniesz za to pogryziony przez psa.
    5. Umieszczania nielegalnych treści - nie chcemy, ani nie potrzebujemy warezów, pornografii bądź cracków, dzięki.
    6. Dyskutowania o banach, zawieszeniach, usuwaniu kanałów - zamiast tego napisz na priv do osoby, która to zrobiła.
    7. Omijania banów - naprawdę, tylko pogorszysz sytuację. :)

   2. Zezwala się na:
    1. Rozmowy - serio, gadanie o bzdurach jest fajne, powinieneś spróbować!
    2. Dyskusje - Nie jesteśmy dyktatorami, jeśli wg. Ciebie jest coś, co byś zmienił, powiedz nam!
    3. Pytanie - Jeśli potrzebujesz pomocy, zapytaj! Jest wielu użytkowników chętnych do pomocy.
     -> Jeśli jednak oczekujesz naszej pomocy, użyj komendy: /msg Centravi support <Twoje pytanie>
   Różne
   1. Interpretacja powyższych zasad należy do członków team, a nie do użytkownika.
   2. Tylko administratorzy mogą stosować wyjątki do w/w zasad.
   3. Centravi Team może odmówić rejestracji w każdej chwili bez podania powodu.
   4. Team może odrejestrować/usunąć usługę bez podania powodu.
   5. Jeśli decyzja członka Team Cię nie zadowala, możesz skontaktować się z wyższym rangą członkiem team zgodnie z tym schematem:
    (Trial) Support Helper ((Próbny) Pomocnik) -> Extended Helper - includes Developpers (Zaawansowany Pomocnik - a także Programista) -> Administrator
    Administracja ma zawsze ostatnie słowo, bez znaczenia jakie ono jest.