Všeobecné podmínky používání - česky

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

  • Všeobecné podmínky používání - česky

   Terms of Service - Czech
   Všeobecné podmínky používání – česky

   Užívání služeb Centravi je privilegium, nikoliv právo.
   Užívání jakýchkoliv služeb Centravi je po celou dobu podrobeno pravidlům hostující sítě.
   Pravidla sítě OnlineGamesNet

   Registrace kanálů a užívání směrnic
   Tyto pokyny jsou volnější obměny směrnic pro registrování kanálů na OnlineGamesNet.

   1. Splní-li se tyto podmínky:
   1. Na kanálu musí být nejméně 5 uživatelů (včetně botů).
   2. Kanál by již neměl mít bota s plně funkční správou kanálu jako je ChanServ.
   3. Uživatel žádající o kanál by měl být schopen uvést důvod k registraci.
   4. Uživatel žádající o kanál přísluší danému kanálu (je členem dané skupiny, týmu atp.).


   2. mohou být následující kanály registrovány.
   1. Kanály pro projekty (záznamníky, boty, rádia atd.) a aliance.
   2. Kanály používané pro kontaktování individuální osoby (tj. privátní (soukromý) kanál).
   3. Kanály pro události či hry (eventy, herní porady atp.).
   4. Kanály používané pro různá témata (programování, koníčky atp.).

    Speciální kanály, tyto kanály mohou být registrovány pouze administrátory Centravi.
   5. Kanály ve formě #game(.národnostní koncovka jako je cz,sk) nebo #game(-cokoliv). To zahrnuje (ale není omezeno na) „pseudo-oficiální“ kanály nebo kanály pro události.
    - O takový kanál mohou požádat pouze administrátoři dané hry.
   6. Kanály související se společností GameForge či jejími produkty. To zahrnuje (ale není omezeno na) virtuální či reálné kanály pro schůzky či události.
    - O takový kanál může požádat pouze personál GameForge s aktuální pozicí pro daný kanál.


   3. Kanály, které nemohou být registrovány.
   1. Anti-, proti-, nesnášenlivé, rasistické nebo jakkoliv jinak urážející kanály.
   2. Kanály k distribuci ilegálních věcí (warez, cracky, viry atd.).
   3. Kanály, jejichž jména se skládají jen z ne-alfanumerických znaků ($, ' atp.)

   4. Vlastnictví kanálu
   1. Všechny kanály na síti (ať už registrované s Centravi či nikoliv) jsou majetkem GameForge, a tak nemohou být prodávány.
   2. V případě dvoutýdenní absence vlastníka kanálu může aktivní uživatel s nejvyšší hodností a zároveň právy více než 300 požádat o svěření vlastnictví kanálu na #Centravi.
   3. Kanál je smazán (tj. odstranění Centravi z kanálu) pouze v následujících případech:
    - Kanál je administrátory Centravi považován za neaktivní po dobu dvou týdnů.
    - Centravi bot byl bez statusu operátora (@) nebo nebyl v kanálu po dobu dvou týdnů.
    - Pokud vlastník požádá o smazání nebo je uživateli použit příkaz „unregister“.
    - Pokud se tak personál Centravi a/nebo OnlineGamesNet rozhodne (důvody mohou být, ale nejsou omezeny na: zneužívání, flooding, porušení pravidel atd.).


   5. Dodatečné objasnění a/nebo pravidla.
   1. Pokud člen OnlineGamesNet personálu požádá o smazání kanálu, tak mu vyhovíme.
   2. Člen týmu může odmítnout registrovat váš kanál s udáním, anebo bez udaní důvodu.
   3. Vlastník kanálu (tj. účet s právy 500) je zodpovědný za kanál.
    - Za kanály, kde je vlastníkem Centravi, jsou zodpovědní administrátoři Centravi.
   4. Porušení pravidel můžete nahlásit na #Centravi.   Registrace záznamníků a užívané směrnice
   1. Záznamník je pojmenován po AuthServ účtu uživatele, který o něj požádá.
   2. Záznamník po celou dobu zůstává majetkem Centravi.
   3. Vlastník záznamníku (viz 1. bod) je za něj zodpovědný.
   4. Používání záznamníku je podrobeno pravidlům/ustanovením sítě, na kterých se nachází.
   5. Nespecifikujeme limit žádostí o záznamníky, nicméně neregistrujeme nepotřebné záznamníky.
   6. Záznamník je automaticky smazán po třech týdnech neaktivity.
   7. Vlastník je povinen se svým záznamníkem zůstat na kanálu #Centravi.


   Pravidla IRC kanálu #Centravi

   1. Je zakázáno:
   1. spamovat – za to obdržíte ban, je to otravné.
   2. diskriminovat, vyvolávat hádky nebo urážet – není to hezké a nebudeme to tolerovat.
   3. zveřejňovat osobní informace bez souhlasu dané osoby – je to ilegální, chtěli byste mít své vlastní obrázky po celé síti?
   4. zveřejňovat verbovací odkazy – je to otravné, navíc vás kousne náš pejsek, pokud tak učiníte. :)
   5. zveřejňování nelegálních věcí – nepotřebujeme ani warez, porno nebo cracky, děkujeme.
   6. diskutovat o banech, suspendování, smazání (ať kanálu nebo záznamníku) – zeptejte se člověka, který tak učinil.
   7. obcházení banů – vážně, akorát to zhoršíte.


   2. Takže můžete:
   1. povídat si – vážně, zkuste někdy pokec, je to docela legrace.
   2. diskutovat – nejsme diktátoři, pokud je tu něco, co byste rádi vylepšili, řekněte to.
   3. ptát se – pokud potřebujete pomoc, jednoduše se zeptejte. Je tu spousta uživatelů, kteří vám rádi pomohou.

   -> Pokud potřebujete odbornou pomoc, použijte /msg Centravi support


   Ostatní
   1. Výklad výše uvedených směrnic je proveden týmem, ne uživateli.
   2. Pouze administrátoři mohou provést výjimku k výše uvedeným směrnicím.
   3. Tým může zamítnout registraci kdykoliv a bez udání důvodu.
   4. Tým může vypovědět užívání služeb kdykoliv a bez udání důvodu.
   5. Pokud nejste spokojení s rozhodnutím člena týmu, můžete kontaktovat člověka s vyšší hodností dle tohoto pořadí: (Trial) Support Helper -> Extended Helper -> Administrator


   Administrátoři mají vždy poslední slovo.

   Poslední revize textu proběhla 19.6.2013. Geeek