Zabránění konfliktů botů na kanále

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details

  • Zabránění konfliktů botů na kanále

   Nedávno jsme slyšeli o "bojování" Centravi s jinými boty (ChanSev, chip..), při kterém dochází k (de)opnutí uživatelů či změně módu na kanálu. Toto není žádný bug (chyba) a neplánujeme impletovat Centravi jakýkoli modul, který by tomuto zabránil, jelikož existuje jednoduché řešení.
   V "?set" jsou dvě zabezpečovací nastavení zvaná EnfOps a EnfModes (výchozí nastavení je 350 a 450. Uživatelé s vyššími právy než zde uvedenými mohou obejít zákazy pro nastavení OPu či módu. Vetšina botů (kromě ChanServa) je authlá (přihlášená k Auth účtu), a může proto být přidána do seznamu uživatelů.

   Proto když přidáte boty (veškeré, které jsou na kanálu a spravují ho) do seznamu uživatelů s právy 450 a více, předejdete pak problémům s (de)opnutím či změnou módu kanálu.

   S pozdravem Geeek

   (originál v angličtině)

   Post was edited 1 time, last by Geeek ().